stihl
BRIGGS&STRATTON
Pļaujmašīnu serviss
Motorzāģu un krumgriežu remonts

sneg 01Veiciet pālujmašīnas apkopi savlaicīgi.
Visa veida pļaujmašīnu remonnts un apkopes.

Remontdarbnīcas adrese: Braslas iela 20, Mārupe.

GARANTIJAS

INFORMĀCIJA PAR GARANTIJU UN PATĒRĒTĀJA LIKUMĪGAJAM TIESĪBĀM

Garantijas.
1.Visām precēm, kas nopirktas pie mumsir 1999.gada 18.marta Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktā 2 gadu (24 mēnešu) garantija, savukārt preces ražotājs var noteikt garantijas termiņu, kas var būt atšķirīgs no LR normatīvajos aktos noteiktā.
2.Preču garantija attiecās uz tiem preču bojājumiem, pie kuru rašanās vainojams ražotājs. Ja tiek konstatēts, ka preces bojājums radies:
• lietotāja dēļ, nepareizas (neatbilstoši lietošanas instrukcijai) montāžas un ekspluatācijas rezultātā,
• ja bojājums radies degvielas, degvielas maisījuma vai barojošā sprieguma neatbilstībai ražotāja standartiem,
• precei, kurai nepieciešama regulāra servisa apkope, tā netiek veikta autorizētā servisa uzņēmumā,
• ja bojājumi radušies preces apkopšanas vai tīrīšanas rezultātā ar nepiemērotiem instrumentiem vai tīrīšanas līdzekļiem,
• ja precei tiek veikts pašrocīgs remonts vai mainīta izstrādājuma konstrukcija,

• izstrādājums, kas domāts lietošanā mājsaimniecībā, lietots rūpnieciskiem nolūkiem vai profesionālai darbībai (pirms pirkuma veikšanas jautājiet par to pārdevējam)

šādos gadījumos garantijas nosacījumi nav spēkā.

Garantija nav attiecināma uz

  • izstrādājuma nolietošanos vai lakotās/ krāsotas virsmas bojājumu, kas radies lietošanas rezultātā
  • detaļām, kuras rezerves daļu sarakstā ierāmētas xxx xxx (x), tās ir pakļautas intensīvam nodilumam.

3. Garantija ir spēkā, ja tiek uzrādīts pirkuma apliecinošs dokuments, kā arī ražotāja , pārdevēja izsniegts garantijas dokuments (ja attiecīgai precei garantijas dokuments tiek izsniegts). Garantijas talons ir spēkā tikai tad, kad tajā pareizi un skaidri norādīts : modeļa nosaukums, pārdošanas datums, pārdevēja paraksts un zīmogs. Aizliegts izdarīt jebkādas izmaiņas, dzēst vai labot garantijas talonā norādītos datus. Garantijas talons nozaudēšanas gadījumā netiek atjaunots.

Novēršam visus materiālu un rūpnieciskos defektus garantijas termiņa laikā. Atkarībā no defekta veida un nozīmīguma- veicam izstrādājuma vai to daļu remontu, vai apmainām bojāto izstrādājumu vai to daļu pret jaunu.

Preces atgriešana iespējama tikai tādā gadījumā, ja prece nav lietota un nav bojāta, kā arī atrodas oriģināliepakojumā.
Visas izmaksas, kuras saistītas ar preču atgriešanu, tiek segtas no Klienta puses.
Noteikumi par distances līgumu. www.likumi.lv
Patērētāju tiesību aizsardzības likums. www.likumi.lv

STIHL  Briggs&Stratton  Oleo-Mac  Husqvarna  Jonsered  Partner